Follow Me on Pinterest
Latest Pins:

Cichosza II - Nostalgia Mgły

Arkadiusz Łatko.

"Po cichu, po wielkiemu cichu, idu sobie ku miastu na zwiadu, idu i patrzu. Na ulicach cichosza, na chodnikach cichosza ..." G.Turnau